بیوگرافی ﻓﺮﻫﺎﺩ ﺑﺮﻧﺠﺎﻥ

5 سال پیش
عکس اینستاگرام ﻓﺮﻫﺎﺩ ﺑﺮﻧﺠﺎﻥ
5/5 - (2 امتیاز)

بیوگرافی ﻓﺮﻫﺎﺩ ﺑﺮﻧﺠﺎﻥ همراه با جزئیات و حاشیه ها و عکس ها و تصاویر اینستاگرام

ﻓﺮﻫﺎﺩ ﺑﺮﻧﺠﺎﻥ خواننده و آهنگ ساز و تنظیم کننده ایرانی است.

زندگینامه ﻓﺮﻫﺎﺩ ﺑﺮﻧﺠﺎﻥ

بیوگرافی ﻓﺮﻫﺎﺩ ﺑﺮﻧﺠﺎﻥ

فارغ التحصیل ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﯽ ﺍﺭﺷﺪ ﺭﺷﺘﻪ ﺁﻫﻨﮕﺴﺎﺯﯼ است. به عنوان داور در برنامه شب کوک فعالیت می کند.

آغاز کار هنری

ﻓﺮﻫﺎﺩ ﺑﺮﻧﺠﺎﻥ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻓﺮﺍﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﺎﺯ ﮔﯿﺘﺎﺭ ﺷﺮﻭﻉ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۳۷۳ ﻭﺍﺭﺩ ﺩﺍﻧﺸﮑﺪﻩ ﻫﻨﺮﻫﺎﯼ ﺯﯾﺒﺎﯼ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺷﺪ، ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺩﺍﻧﺸﮑﺪﻩ ﺳﺎﺯ ﺗﺎﺭ ﻭ ﺭﺩﯾﻒ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺭﺍ ﻓﺮﺍ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﺗﻤﺎﻡ ﺍﯾﻦ ﺩﻭﺭﻩ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۳۷۸ ﻭﺍﺭﺩ ﺩﺍﻧﺸﮑﺪﻩ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻫﻨﺮ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﯽ ﺍﺭﺷﺪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺭﺷﺘﻪ ﺁﻫﻨﮕﺴﺎﺯﯼ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺭﺳﺎﻧﯿﺪ.

حاشیه ها

جوایز ﻓﺮﻫﺎﺩ ﺑﺮﻧﺠﺎﻥ
ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۳۷۷ ﺩﺭ ﺩﻭﻣﯿﻦ ﺟﺸﻨﻮﺍﺭﻩ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺳﺮﺍﺳﺮ ﮐﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﺭﺷﺘﻪ ﺁﻫﻨﮕﺴﺎﺯﯼ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﺟﺎﯾﺰﻩ ﺍﻭﻝ ﺍﯾﻦ ﺟﺸﻨﻮﺍﺭﻩ ﺷﺪ. ﻭﯼ ﺩﺭ ﻃﯽ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎﻝ ﻫﻤﮑﺎﺭﯼ ﺑﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﻗﻄﻌﺎﺕ “ﺭﻭﻧﺪﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺭﮐﺴﺘﺮ ﺯﻫﯽ ” ﻗﻄﻌﻪ ” ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻋﻠﯽ ” ، “ﺑﺎﻍ ﻫﺎﯼ ﺳﺮﺥ ﮔﻠﺠﻮﺵ ” ، ﻭ ” ﮔﻼﯾﻪ “ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﻟﻮﺡ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺷﺪ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺩﺭ ﺟﺸﻨﻮﺍﺭﻩ “ﺗﺮﻧﻢ ﻭﺣﺪﺕ” ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۳۸۶ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺁﻫﻨﮕﺴﺎﺯ ﻭ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ.

جشنواره موسيقي فجر ﻓﺮﻫﺎﺩ ﺑﺮﻧﺠﺎﻥ
او همچنين در سال ١٣٩٠ در جشنواره ي موسيقي فجر داور بخش اهنگسازي اركسترال ايراني بود.

آلبوم های ﻓﺮﻫﺎﺩ ﺑﺮﻧﺠﺎﻥ
ﺍﺯ ﻭﯼ ﺗﺎ ﮐﻨﻮﻥ ﺁﻟﺒﻮﻡ ” ﺗﻮ ﮐﺠﺎﯾﯽ ﻫﻤﻪ ﻋﺸﻖ ” ﺑﺎ ﺁﻫﻨﮕﺴﺎﺯﯼ ﻭﯼ، ﺻﺪﺍﯼ ” ﻋﻠﯽ ﺗﻔﺮﺷﯽ ” ﻭ ﮐﻼﻡ ” ﺩﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﻏﻀﻨﻔﺮﯼ ” ﻭ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺩﻭ ﮐﺘﺎﺏ ﺑﺎ ﻧﺎﻡ ﻫﺎﯼ “ﻧﺎﻣﻪ ﺍﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﯾﮏ ﺩﻭﺳﺖ ” ‏(۲۲ ﻗﻄﻌﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﮔﯿﺘﺎﺭ ﮐﻼﺳﯿﮏ ‏) ، ﻭ “ﺩﺭ ﺩﺍﻣﻨﻪ ﺍﻟﺒﺮﺯ ” ‏(ﻗﻄﻌﻪ ﺍﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺭﮐﺴﺘﺮ ﺳﻤﻔﻮﻧﯿﮏ ‏) ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ , ﺁﻟﺒﻮﻡ ” ﺣﮑﺎﯾﺖ ” ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﯼ ﺑﺎ ﺁﻫﻨﮕﺴﺎﺯﯼ ﻭ ﺻﺪﺍﯼ ﺍﻭ ﺩﺭ ﮊﺍﻧﺮ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ ﺍﺳﺖ بر روي اشعاري از حافظ، مولانا و خيام . مبانی شناخت و ساخت ترانه (چگونگی پیوند شعر و موسیقی) آخرین اثر منتشر شده از وی می باشد. جديد ترين اثر او آلبومي به آهنگسازي و اجراي خود است كه به زودي شنيده خواهد شد.

مطلب مرتبط:  بیوگرافی حمیدرضا دیبازر

ازدواج ﻓﺮﻫﺎﺩ ﺑﺮﻧﺠﺎﻥ
فرهاد برنجان متاهل است.

فعالیت های هنری ﻓﺮﻫﺎﺩ ﺑﺮﻧﺠﺎﻥ

کتاب ها:
ﻧﺎﻣﻪ ﺍﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﯾﮏ ﺩﻭﺳﺖ
ﺩﺭ ﺩﺍﻣﻨﻪ ﺍﻟﺒﺮﺯ
مبانی شناخت و ساخت ترانه

آلبوم ها:
ﺗﻮ ﮐﺠﺎﯾﯽ ﻫﻤﻪ ﻋﺸﻖ
ﺣﮑﺎﯾﺖ

آهنگ ها:
هیشکی جاتو نمیگیره
بزن به دریا
عاشقی خوبه
حال من یا حال تو
ناز نکن
وقتی بارون میزنه

عکس ها و تصاویر اینستاگرامی بیوگرافی ﻓﺮﻫﺎﺩ ﺑﺮﻧﺠﺎﻥ
5/5 - (2 امتیاز)
1
برچسب ها :

دیدگاه شما

یک دیدگاه

  • راضی
    5 سال پیش

    😍😍😍😍آخییییی عشقه