1 مطلب موجود میباشد

بیوگرافی آفت

ملوک آنغوز شهرت‌یافته به آفَت (۲۰۰۶–۱۹۳۴) خواننده ایرانی در موسیقی مردم‌پسند بود. آفت در طول سال‌های دهه چهل خورشیدی، همراه با مهوش و شهپر، یکی از سه خواننده عامه‌پسند و پرطرفدار ایران بود. بانو آفت را رقیب مهوش خواننده مردمی کافه‌های تهران می‌دانستند، اما لقب بلبل شرق در تئاترها و کافه کاباره‌ها فقط متعلق به آفت بود. کار خوانندگی را در کافه‌های ساز و ضربی لاله‌زار شروع کرد.

5 سال پیش