ادیب خوانساری

1 مطلب موجود میباشد

بیوگرافی اسماعیل ادیب خوانساری

اِسماعیل اَدیب خوانساری (۱۲۸۰–۱۳۶۱) نخستین خواننده مرد در رادیوی ملی ایران بود. اسماعیل ادیب خوانساری فرزند یک روحانی و خوشنویس برجسته به نام میرزا محمود بن ابی القاسم الخوانساری و شاگرد عندلیب خوانساری، سید رحیم اصفهانی، حبیب شاطر حاجی، نایب اسدالله (و غیرمستقیم: طاهرزاده) بود.

6 سال پیش