اریک رومر

1 مطلب موجود میباشد

بیوگرافی اریک رومر

ژان ماری موریس شررمعروف به اریک رومر نمایشنامه نویس و کارگردان و یک چهره کلیدی در سینمای موج نوی فرانسه بود(موج نوی سینمای فرانسه جنبشی در سینمای فرانسه است که در دهه ۱۹۵۰ به رهبری منتقدان جوان تحریریه مجله سینمایی کایه دو سینما در فرانسه شکل گرفت و به سایر نقاط دنیا سرایت یافت).

4 سال پیش