انگ لی

1 مطلب موجود میباشد

بیوگرافی انگ لی

آنگ لی مجموعه فیلم های مختلف قابل توجهی از جمله کمدی برخورد فرهنگ ها با عنوان مهمانی ازدواج (۱۹۹۳)، رمان دوره جین آستن به نام حس و حساسیت (۱۹۹۵)، فیلم برون شهری طوفان یخی (۱۹۹۷) و فیلم حماسی جنگی ببر خیزان، اژدهای پنهان(۲۰۰۰) را کارگردانی کرده است.

4 سال پیش