اونیک

1 مطلب موجود میباشد

بیوگرافی اونیک

اونیک گاهگاهی آهنگ‌های رشید بهبودوف را می‌زد و می‌خواند. واقعاً پنجه‌هایش طلایی بود با اینکه نت نمی‌دانست. با شنیدن فقط یکبار ترانه رو می‌نواخت. استعداد خوبی داشت. خودش آهنگسازی می‌کرد و هم به دیگران می‌داد. خودش هم می‌خواند. آهنگ «غم اومده خونه من، انگشتو بر در می زنه» اونیک ساخته بود و داریوش اجرا کرد.

6 سال پیش