اینگمار برگمن

1 مطلب موجود میباشد

بیوگرافی اینگمار برگمن

اینگمار برگمن برنده سه جایزه اکادمی برای بهترین فیلم خارجی است و یکی از غول های سینمای قرن بیستم به شمار می رود.فیلم های بی پرده، هنرمندانه و درونگرایش تبدیل یه فیلم های “خانه هنر” اصلی اروپایی در دهه ی ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ شدند.

4 سال پیش