جان پل گتی

1 مطلب موجود میباشد

بیوگرافی جان پل گتی

جان پائول گتی , این مرد میلیاردر آمریکایی_انگلیسی که می­توان توماری از القاب آن را برشمرد. از جمله خساست و حسابگری بی مانندش که هرکسی با او ارتباطی داشته می­تواند داستانی از خساست و حسابگریش را برایتان تعریف کند.

3 سال پیش