رابرت میلیکان

1 مطلب موجود میباشد

بیوگرافی رابرت میلیکان

۱۴۷ سال پیش در چنین روزی یعنی ۲۲ مارچ سال ۱۸۶۸ دکتر رابرت میلیکان فیزیکدان سرشناس آمریکایی متولد شد. شهرت وی بخاطر کار بر روی اثر فتوالکتریک است که به همین خاطر نیز جایزه‌ی نوبل فیزیک سال ۱۹۲۳ به ایشان تعلق گرفت.

2 سال پیش