راسل اکاف

1 مطلب موجود میباشد

بیوگرافی راسل اکاف

در زندگی نامه راسل اکاف اینگونه آمده است که : راسل لینکلن اکاف متولد ۱۹۱۹ از پیشاهنگان علم مدیریت در زمینه نظریه سیستم ها، رئیس انجمن اندیشمندان سیستم و صاحب نظر برجسته، اندیشمند و هوشمند در زمینه مدیریت می باشد.

4 سال پیش