سزار میلستین

1 مطلب موجود میباشد

بیوگرافی سزار میلستین

۲۴ مارچ سال ۲۰۰۲ میلادی درست ۱۳ سال پیش در چنین روزی سزار میلستین – زیست شیمیدان سرشناس آرژانتینی فوت کرد. شهرت وی بخاطر دستاوردهای علمی‌اش در خصوص سیستم ایمنی بدن انسان و کشف پادتن‌های تک تیره است.

3 سال پیش