سلیمان خان امیرقاسمی

1 مطلب موجود میباشد

بیوگرافی سلیمان خان امیرقاسمی

سلیمان خان امیرقاسمی (یا سلیمان امیرقاسمی) (۱۲۶۳-۱۳۴۹ هـ.ش) از خوانندگان مسلط به دستگاه های موسیقی ایرانی بوده و به رموز آواز ایرانی آگاهی داشت. وی در ابتدا به امیرسلیمانی شناخته می‌شد که بعدها نام خانوادگی خود را به امیرقاسمی تغییر داد.

4 سال پیش