سم رایلی

1 مطلب موجود میباشد

بیوگرافی سم رایلی

سم رایلی در منستون اوکراین بدنیا آمد ، مادرش معلم و پدرش نیز کارمند بود. او در مالسیز کراس هیل درس میخواند و در هم چنین در مدرسه ی آپینگام. سم در آکادمی لندن به مطالعه ی موسیقی و هنرهای درام میپرداخت و هم چنین در رویال آکادمی هنرهای درام نیز بود.

3 سال پیش