علی رشداوی

1 مطلب موجود میباشد

بیوگرافی علی رشداوی

علی رشداوی خوانندهٔ خوزستانی است، که مردم عرب خوزستان او را ادامه دهنده و احیا کنندهٔ موسیقی علوانیه و از شاگردان علوان الشویع می دانند. گفته می‌شود که علوان الشویع به دلیل صدای خوشی که رشداوی داشت، ساز خود را به او هدیه داده است.

6 سال پیش