فرانتس کافکا

1 مطلب موجود میباشد

بیوگرافی فرانتس کافکا

فرانتس کافکا به دوست نزدیک خود ماکس برود وصیت نموده بود که همه آثارش را نخوانده بسوزاند. ماکس برود از این دستور وصیت نامه سرپیچی کرد و بیشتر آثار فرانتس کافکا را منتشر کرد و دوست خود را به شهرت جهانی رساند.

1 سال پیش