فرانسوا ولتر

1 مطلب موجود میباشد

بیوگرافی فرانسوا ولتر

فرانسوا ماری آروئه ملقب به ولتر یکی از مشهورترین نویسندگان و فیلسوفان فرانسوی بود که همه او را به خاطر ذکاوت فوق العاده اش و هم چنین مخالفت هایش با کلیسای کاتولیک و عقایدی چون آزادی بیان و جدایی دین از سیاست می شناسند.

1 سال پیش