فرانچسکا نری

1 مطلب موجود میباشد

بیوگرافی فرانچسکا نری

نری در ترینتو بدنیا آمد و دوبار نیز توانسته است بخاطر بهترین بازیگر زن سیلور ریبون را بدست آورد از جشنواره ی ” Italian National Syndicate” در عرصه ی فیلم ، این دو جایزه بخاطر بازی در ” Pensavo fosse amore invece era un calesse” به کارگردانی Massimo Troisi (1991) و هم چنین “Carne trémula (Live Flesh) (1997)”.

1 سال پیش