فردریک وینسلو تیلور

1 مطلب موجود میباشد

بیوگرافی فردریک وینسلو تیلور

فردریک تیلور در سال ۱۸۵۶ دیده به جهان گشود. اگر چه تیلور در امتحان ورودی دانشگاه هاروارد پذیرفته شده بود اما به دانشگاه وارد نشد و به جای آن ترجیح داد تا کارآموزی خود را در کارخانجات گوناگون به عنوان ابزار کار و کارگر ماهر هیدرولیک آغاز کند و پس از طی دوره آموزش دوره های مهندسی مکانیک را به پایان رسانید.

3 سال پیش