لئونید کانتوروویچ

1 مطلب موجود میباشد

بیوگرافی لئونید کانتوروویچ

۱۰۳ سال پیش در چنین روزی لئونید کانتوروویچ ریاضیدان و اقتصاددان برجسته‌ی روسیه متولد شد. شهرت این دانشمند بزرگ بخاطر دستاوردهای علمی وی در خصوص برنامه‌ریزی خطی است و از او به عنوان پدر علم برنامه‌ریزی خطی یاد می‌شود.

2 سال پیش