لوسی پانچ

1 مطلب موجود میباشد

بیوگرافی لوسی پانچ

لوس پانج (متولد ۳۰ دسامبر ۱۹۷۷) در لندن بدنیا آمد. او از مدرسه ی گودولفین و لامتر مدرک گرفته است. لوس در تئاتر نیشنال توتس از سال ۱۹۹۳ تا ۱۹۹۷ درس میخوانده است و رشته ی خود را در دانشگاه لندن شروع کرده است.

2 سال پیش