مصطفی فتاحی

1 مطلب موجود میباشد

بیوگرافی مصطفی فتاحی

مصطفی فتاحی در ۲۵ بهمن ۱۳۵۹ به دنیا آمده است و اصالتا کرد و ساکن تهران میباشد. مصطفی فتاحی در دانشگاه ساوه رشته برق خوانده و دندانپزشک نیز است. پدر ایشان متخصص هوایماست. در خانواده ای که که دارای ۱ دختر و ۴ پسر بزرگ شده که خودش اولین فرزند خانواده هست.

5 سال پیش