هرمان اشتودینگر

1 مطلب موجود میباشد

بیوگرافی هرمان اشتودینگر

۱۳۴ سال پیش در چنین روزی هرمان اشتودینگر شیمیدان سرشناس آلمانی دیده به جهان گشود. شهرت وی بخاطر تشریح درشت مولکول‌ها یا ماکرومولکول‌ها و مشخص کردن پولیمرهاست که به همین خاطر نیز جایزه‌ی نوبل سال ۱۹۵۳ به وی تعلق گرفت.

4 سال پیش