ورنر کارل هایزنبرگ

1 مطلب موجود میباشد

بیوگرافی ورنر کارل هایزنبرگ

در زندگی نامه ورنر کارل هایزنبرگ اینگونه آمده است که: زمانیکه که ورنر کارل هایزنبرگ به دنیا آمد پدرش “آگوست هایزنبرگ” درحال ترفیع درجه از درجه ی “معلمی زبان های قدیمی” در مدرسه، به منصب استادی دانشگاه “وورثبورگ” بود.

3 سال پیش