پرویز برومند

1 مطلب موجود میباشد

بیوگرافی پرویز برومند

دی ۷۹ بازی تساوی دربی پر حرف بود و پرویز بود و مشتی که به صورت پایان رافت زد تا هنوز همان تصویر در یاد و خاطره استقلالی‌ها باقی بماند. نام برومند که به میان می‌آید نا‌خود‌آگاه همان تصویر مشت او در دربی به یاد می‌آید.  

5 سال پیش