ژوزف هوتون تیلور

1 مطلب موجود میباشد

بیوگرافی ژوزف هوتون تیلور

۷۳ سال پیش در چنین روزی یعنی ۲۹ مارچ سال ۱۹۴۱، ژوزف هوتون تیلور – اختر فیزیکدان سرشناس آمریکایی متولد شد. شهرت این دانشمند بزرگ بخاطر کشف تپ اختر است که به همین خاطر نیز در سال ۱۹۹۳ جایزه نوبل فیزیک به ایشان تعلق گرفته است.

3 سال پیش