کنراد امیل

1 مطلب موجود میباشد

بیوگرافی کنراد امیل

۱۰۳ سال پیش در چنین روزی کنراد امیل بلوخ زیست شناس آلمانی متولد شد. شهرت این دانشمند بزرگ بخاطر دستاوردهای وی در خصوص مکانیزم‌های کلسترول و اسیدهای چرب است و به همین دلیل نیز جایزه نوبل پزشکی را سال ۱۹۶۴ دریافت کرد.

4 سال پیش