ﺑﺎﺑﮏ ﺭﻫﻨﻤﺎ

1 مطلب موجود میباشد

بیوگرافی ﺑﺎﺑﮏ ﺭﻫﻨﻤﺎ

ﺑﺎﺑﮏ ﺭﻫﻨﻤﺎ زاده هفتم فروردین سال ۱۳۵۷ مصادف با ۲۷ مارس ۱۹۷۸ میلادی در تهران است. بابک اﺯ ﺳﻦ ۱۰ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺳﺎﮐﻦ ﺍﻧﮕﻠﺴﺘﺎن (UK) ﺍﺳﺖ. وی پیش از شروع خوانندگی به فارسی، در زمینه موسیقی ترنس فعال بوده‌است و همچنان نیز به آن ادامه می‌دهد. خوانندگی به فارسی را به پیشنهاد پسرعمویش مانی رهنما آغاز نمود.

6 سال پیش