بیوگرافی مشاهیر و بزرگان

294 مطلب موجود میباشد

بیوگرافی ملوین الیس کالوین

۱۰۴ سال پیش در چنین روزی دکتر ملوین الیس کالوین متولد شد. بیشترین شهرت این شیمیدان برجسته به کشف چرخه‌ی کالوین بازمی‌گردد که فرایندی مستقل از نور برای تولید گلوکز است. دکتر کالوین به همین خاطر در سال ۱۹۶۱ میلادی جایزه‌ی نوبل شیمی را دریافت کرد.

2 ماه پیش

بیوگرافی جیمز واتسون

۸۷ سال پیش در چنین روزی دکتر جیمز واتسون زیست شناس سرشناس آمریکایی متولد شد. بیشترین شهرت این دانشمندِ بزرگ بخاطر کشف ساختار مولکول DNA است که به همین خاطر نیز جایزه‌ی نوبل پزشکی سال ۱۹۶۲ به ایشان تعلق گرفته است.

2 ماه پیش

بیوگرافی ایوار جیار

۸۶ سال پیش در چنین روزی ایوار جیار فیزیکدان سرشناس نروژی متولد شد. شهرت این فیزیکدان بزرگ بخاطر کشف پدیده‌ی تونل زنی کوانتومی در جامدات است که به همین خاطر نیز جایزه‌ی نوبل فیزیک سال ۱۹۷۳ میلادی را دریافت کرد.

2 ماه پیش