بیوگرافی مشاهیر و بزرگان

110 مطلب موجود میباشد

بیوگرافی فردریک وینسلو تیلور

فردریک تیلور در سال ۱۸۵۶ دیده به جهان گشود. اگر چه تیلور در امتحان ورودی دانشگاه هاروارد پذیرفته شده بود اما به دانشگاه وارد نشد و به جای آن ترجیح داد تا کارآموزی خود را در کارخانجات گوناگون به عنوان ابزار کار و کارگر ماهر هیدرولیک آغاز کند و پس از طی دوره آموزش دوره های مهندسی مکانیک را به پایان رسانید.

3 روز پیش

بیوگرافی راسل اکاف

در زندگی نامه راسل اکاف اینگونه آمده است که : راسل لینکلن اکاف متولد ۱۹۱۹ از پیشاهنگان علم مدیریت در زمینه نظریه سیستم ها، رئیس انجمن اندیشمندان سیستم و صاحب نظر برجسته، اندیشمند و هوشمند در زمینه مدیریت می باشد.

3 روز پیش